متخلفان مالیاتی نقره داغ می‌شوند/ جریمه 10 درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان

در آراس دیزاین arasdesign مطلب متخلفان مالیاتی نقره داغ می‌شوند/ جریمه 10 درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان مشاهده می کنید
بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد، برای عدم عضویت در سامانه مودیان و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه 10 درصدی از مجموع فروش انجام شده در نظر گرفته است.
ممنون بابت بازدید از سایت آراس دیزاین arasdesign