مدارس کدام نقاط خوزستان تعطیل شد؟

در آراس دیزاین arasdesign مطلب مدارس کدام نقاط خوزستان تعطیل شد؟ مشاهده می کنید
مدارس چند نقطه از استان خوزستان فردا شنبه سوم اسفندماه در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد.
ممنون بابت بازدید از سایت آراس دیزاین arasdesign