توضیح هیات بازرسی انتخابات درمورد میزان تخلفات انتخاباتی

در آراس دیزاین arasdesign مطلب توضیح هیات بازرسی انتخابات درمورد میزان تخلفات انتخاباتی مشاهده می کنید
دبیر هیات بازرسی انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه چندین تخلف جزئی انتخاباتی در استان تهران به مراجع قضایی معرفی شده است، اظهار کرد: هیچ صندوقی در استان ابطال نشده است.
ممنون بابت بازدید از سایت آراس دیزاین arasdesign